Expert op het gebied van thermische energie

De Onyx Power Group is een moderne onderneming met een gevarieerde energieportefeuille. Op alle locaties worden naast steenkool ook CO2-neutrale brandstoffen als biomassa en zuiveringsslib in de thermische energiewinning geïntegreerd. Met deze energiemix is Onyx in staat flexibel op actuele veranderingen te reageren. Op alle locaties wordt voortdurend onderzocht hoe de energiewinning nog meer grondstoffen kan besparen en nog milieuvriendelijker kan worden gemaakt. In verschillende proefprojecten in Duitsland en Nederland wordt momenteel onderzocht, hoe de omschakeling van bestaande kolencentrales naar het gebruik van alternatieve energiedragers kostenefficiënt en economisch uitgevoerd kan worden.

Pioniers van de energieomslag

Steenkool is bij Onyx nu nog de primaire grondstof voor de energieproductie Dit zal geleidelijk veranderen. Nu al produceert de onderneming een aanzienlijk deel van zijn stroom uit CO2-neutrale grondstoffen – een stijgende tendens. Als betrouwbare, efficiënte en betaalbare energiedrager zal steenkool tijdens de energieomslag in Duitsland en Nederland als overbruggingstechniek een belangrijke rol spelen. Op dagen, waarop herbruikbare energieën het verbruik aan stroom en warmte niet kunnen dekken, zijn de thermische energiecentrales van Onyx in staat om de levering naar behoefte aan te passen en ongeacht het weer energie te leveren.
Daarnaast onderzoekt het bedrijf op al zijn locaties de mogelijkheden om de energiecentrales ook na de uitfasering van kool op de toekomst voorbereid te maken.