Wilhelmshaven, 11 juni 2020 – De minister van Milieu, Energie, Bouw en Klimaatbescherming van Niedersachsen, Olaf Lies, en de SPD-parlementsleden Siemtje Möller en Bernd Westphal bezochten de elektriciteitscentrale Wilhelmshaven. In de gesprekken met ONYX-Power CEO dr. Peter Feldhaus stonden de mogelijkheden centraal om de energiecentrale om te schakelen van gebruik van steenkool naar biomassa.

 

Tijdens de rondleiding en in gesprekken met het personeel werden de gasten geïnformeerd over de voorwaarden die volgens ONYX-Power nodig zijn voor zo’n ombouw van de centrale. Tijdens het daaropvolgende persgesprek bevestigden de politici dat zij op het niveau van de Bondsregering in Berlijn de kansen voor deze industriële locatie willen ondersteunen.

 

Olaf Lies, de minister van Milieu van Niedersachsen, zei: “Als we uit de kolengestookte elektriciteitsproductie willen komen, moeten we ook een begin maken met andere oplossingen. We moeten erin slagen de structurele verandering zo vorm te geven dat we het juiste evenwicht scheppen tussen CO2-neutrale energieopwekking en klimaatbescherming, maar ook de economie en behoud van de werkgelegenheid. Ik zal me persoonlijk bij de federale overheid inzetten voor een intelligent en duurzaam gebruik van de bestaande centrales.”

 

Siemtje Möller, lid van de Bondsdag voor het kiesdistrict Wilhelmshaven, zei: “De energiecentrale Wilhelmshaven is een prachtig voorbeeld van hoe economische belangen en klimaatbescherming bijeen kunnen worden gebracht. De uitfasering van het gebruik van steenkool biedt kansen voor onze regio. We zullen er alles aan doen om de werkgelegenheid te behouden en de regio als geheel te versterken.”

 

“De implementatie van de uitfasering van steenkolen stelt ons land voor grote uitdagingen. Voor bedrijven die hun verantwoordelijkheid willen nemen en die bereid zijn te investeren in de aanpassing van bestaande centrales moeten we een brug bouwen. Wij zullen werken aan het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor klimaatneutrale energieopwekking”, aldus Bernd Westphal, woordvoerder voor het economisch en energiebeleid van de SPD in de Bondsdag.

 

De centrale in Wilhelmshaven is een van de modernste kolencentrales in Duitsland en moet volgens de plannen van de Duitse regering vóór 2038 van het net worden gehaald. Op deze en twee andere locaties onderzoekt ONYX-Power de mogelijkheid van verschillende concepten voor het vervolg. Vanwege de uitstekende infrastructuurverbindingen, waaronder de zeehaven JadeWeserPort, en samenwerkingsverbanden met lokale bedrijven, wordt een omschakeling van de elektriciteitscentrale van het gebruik van steenkool naar biomassa overwogen. Een dergelijk concept zou ook de nieuwe waterstofstrategie van de Bondsrepubliek ondersteunen. Deze strategie voorziet in de productie van zogeheten groene waterstof uit duurzame energiebronnen zoals wind of biomassa, voornamelijk op Noord-Duitse locaties zoals de Wilhelmshaven.

 

ONYX-Power CEO Dr. Peter Feldhaus, zei dat “naar onze mening een omschakeling van de bestaande installatie naar biomassa een verstandig alternatief is. Echter, een essentiële voorwaarde voor verdere investeringen is het scheppen van de juiste randvoorwaarden. Het verheugt ons dat de politiek ons in die zin op federaal niveau wil steunen.”

 

Perscontact ONYX Power

E-mail: onyx@kekstcnc.com

 

Over ONYX Power

De ONYX-Power Group exploiteert de energiecentrale Wilhelmshaven en andere faciliteiten in Zolling, Farge en Rotterdam (NL). ONYX is deel van Riverstone, een van de grootste en meest ervaren wereldwijde investeerders in de energiesector. Met meer dan 30 gigawatt aan geïnstalleerde opwekkingscapaciteit heeft Riverstone vele jaren ervaring in de veilige en rendabele exploitatie van thermische en hernieuwbare energiecentrales.