De vermindering van de CO2-uitstoot is een van de belangrijkste opdrachten voor de komende jaren. Onyx Power is een energiebedrijf dat een bijdrage wil leveren aan de bescherming van het klimaat. Wij produceren nu al een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit en warmte met duurzame en CO2-neutrale brandstoffen. Wij willen dit portfolio verder uitbreiden op basis van verschillende technologieën.

Onyx Power is van plan om zijn elektriciteitscentrales in Duitsland en Nederland tegen 2030 om te schakelen op alternatieve brandstoffen in plaats van steenkool. Het doel is om op veilige, gereguleerde en weersonafhankelijke wijze elektriciteit te blijven produceren in harmonie met de natuur en met inachtneming van de hoogste veiligheidsnormen.

Fossiele energie

Fossiele energie

Van uitfasering van kolen naar CO2-vriendelijke elektriciteitsproductie
Stadsverwarming

Stadsverwarming

Klimaat- en grondstofvriendelijke warmtevoorziening
Biomassa

Biomassa

Een veilige bijdrage aan de energietransitie