Als lokale werkgever zijn we op verschillende manieren betrokken bij de buurgemeenten en de regio waarin we gevestigd zijn. Het bevorderen van bestaande maatschappelijke betrokkenheid en het initiëren van projecten die bijdragen aan een beter begrip in de samenleving staat bij ons centraal.

Versterken van de maatschappelijke betrokkenheid door het Zolling Citizens' Fund

“Maatschappelijke en vrijwillige inzet versterken”, dat is het motto van het burgerfonds van de energiecentrale van Zolling. Sinds 2013 doet onze Beierse elektriciteitscentrale jaarlijks een oproep tot het indienen van voorstellen voor de financiële ondersteuning van maatschappelijke projecten in de regio. Het doel van het fonds is het stimuleren van de lokale betrokkenheid en specifiek projecten te ondersteunen die niet zouden kunnen worden gerealiseerd zonder de schenking van de centrale. De focus ligt op projecten op het gebied van kind- en jeugdontwikkeling, sport, cultuur en milieu. Onlangs werd het burgerfonds 2022 verdeeld met een bedrag van 20.000 euro.

2023_01_Spenden_N8A0407-1-scaled-aspect-ratio-705-540
Buergerstiftung-1-aspect-ratio-705-540
Sociale, culturele en educatieve projecten in het noorden van Bremen

Op onze locatie in het noorden van Bremen ondersteunen wij verschillende activiteiten van de stichting Blumenthal. Deze stichting ondersteunt sociale, culturele en educatieve projecten in de wijk Blumenthal. Recent heeft de stichting, met de steun van Onyx Power en andere lokale actoren, een tweedaags openluchtconcert gerealiseerd met tal van lokale artiesten op de plaats van de voormalige Bremer wolkammolen, wat nu een Centrum voor Cultuur is.