De hoogste eisen aan techniek en efficiëntie

De Onyx Power Group produceert nu al een aanzienlijk deel van zijn elektriciteit vanuit CO2-neutrale energiedragers. Met name het gebruik van biomassa in conventionele energiecentrales biedt grote kansen voor de bescherming van het klimaat. Onder de verzamelnaam biomassa vallen onder andere zaagsel en resthout, die zowel als afvalprodukten in de houtverwerkende industrie als in de bosbouw beschikbaar komen. Door het gebruik van biomassa kan dit hout zinvol worden gebruikt.

Een sterke partner voor de gemeenten

De Onyx Power Group produceert nu al een aanzienlijk deel van zijn elektriciteit vanuit CO2-neutrale energiedragers. Met name het gebruik van biomassa in conventionele energiecentrales biedt grote kansen voor de bescherming van het klimaat. Onder de verzamelnaam biomassa vallen onder andere zaagsel en resthout, die zowel als afvalprodukten in de houtverwerkende industrie als in de bosbouw beschikbaar komen. Door het gebruik van biomassa kan dit hout zinvol worden gebruikt.

Een sterke partner voor de gemeenten

De energiecentrales en hun personeel zijn stevig in hun gemeenten verankerd. Daarom is Onyx op haar locaties betrokken bij verschillende non-profit projecten en initiatieven. Daarbij is het onze wens om projecten te promoten die niet alleen een regionaal verband hebben, maar ook in harmonie zijn met de bedrijfswaarden van de Onyx Power Group. Naast het bevorderen van de solidariteitsgedachte en het ondersteunen van kinderen en jongeren met moeilijke sociale achtergronden, zijn de lokale bevordering van cultuur en milieubescherming van groot belang. De onderneming zet zich met name in voor projecten en initiatieven die voortkomen uit de samenleving. De Onyx Power Group ondersteunt geen politieke of religieuze projecten.