Het energetisch gebruik van duurzame biomassa kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Als overbruggingstechnologie in het kader van de energietransitie kan uit biomassa op een regelbare, weersonafhankelijke en betrouwbare manier elektriciteit en warmte worden opgewekt; als zinvolle aanvulling op energie uit wind en zon. Energie kan in omgebouwde conventionele elektriciteitscentrales worden opgewekt uit, resthout, afvalhout of zuiveringsslib. Dit is een klimaatvriendelijke manier om energie op te wekken, aangezien hout bijvoorbeeld bij de verbranding slechts evenveel CO2 uitstoot als het gedurende zijn levenscyclus heeft opgenomen.

Bild-Biomasseheizkraftwerk-aspect-ratio-705-531
Biomassa-warmtekrachtkoppelingsinstallatie van Zolling

Wij exploiteren reeds een warmtekrachtkoppelingsinstallatie voor biomassa in Zolling. Naast resthout wordt rioolslib gebruikt en verwerkt in een speciaal gebouwde drooginstallatie op het terrein van de energiecentrale. Een allround groen en vooral duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Meer informatie over onze warmtekrachtkoppelingscentrale op biomassa in Zolling.

Bild-Altholz-aspect-ratio-705-540
Biomassa-warmtekrachtkoppelingsinstallatie van Zolling

Wij exploiteren reeds een warmtekrachtkoppelingsinstallatie voor biomassa in Zolling. Naast resthout wordt rioolslib gebruikt en verwerkt in een speciaal gebouwde drooginstallatie op het terrein van de energiecentrale. Een allround groen en vooral duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Meer informatie over onze warmtekrachtkoppelingscentrale op biomassa in Zolling.

Bild-Umruestung3-aspect-ratio-705-531
Conversie van conventionele elektriciteitscentrales op biomassa

De fossiele energie-industrie behoort tot het verleden. Toch is een regelbare en weersonafhankelijke voorziening van elektriciteit en warmte onontbeerlijk. Elektriciteitscentrales die zijn omgebouwd voor verbranding van duurzame biomassa kunnen weersonafhankelijk elektriciteit en warmte produceren en vormen zo een zinvolle aanvulling op wind- en zonne-energiecentrales. Kolengestookte elektriciteitscentrales kunnen kosteneffectief en tijdig op het gebruik van biomassa worden geconverteerd – een voordeel, aangezien de vraag naar elektriciteit in Duitsland en Nederland voortdurend toeneemt en hernieuwbare energiebronnen nog niet in staat zijn aan deze vraag te voldoen.