Wij zijn pioniers en ontwerpers van de energietransitie in Duitsland en Nederland.
Nu al produceert de Onyx Power Group een aanzienlijk deel van zijn stroom uit CO2-neutrale grondstoffen – en dit zal in komende jaren alleen maar toenemen. Lees meer over de unieke transitiestrategie van Onyx.
Wij hebben een visie voor de tijd nadat we met kolen gestopt zijn.
In juni informeerden de Neder-Saksische minister van milieu en leden van de Bondsdag naar de mogelijkheden van de steenkoolcentrale Wilhelmshaven om naar biomassa om te schakelen. Lees meer over onze toekomstvisie voor de locatie.

Wij zijn experts in thermische energie.

Een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening kan gewonnen worden vanuit een combinatie van thermische opwekkingstechnologieën.
4 locaties
2 landen
5 energiecentrales
400 medewerkers
1 gemeenschappelijke visie …

… onze klanten in Duitsland en Nederland voorzien van betrouwbare, betaalbare en grondstof besparende energie. Dat is de Onyx Power Group. Lees meer over de onderneming en haar managementteam.

2.345

megawatt brutocapaciteit

Samen hebben alle energiecentrales een brutocapaciteit van 2.350 megawatt. Dat komt overeen met een vermogen van omgerekend 30.000 middenklasse wagens met 100 pk.

9,47 TWh TWh

elektriciteit per jaar

De Onyx Power Group produceert 9,47 TWh elektriciteit per jaar. Daarmee zou je 2,5 miljoen vierpersoonshuishoudens van stroom kunnen voorzien.