In het hart van de grootste haven van Europa wil Onyx Power een fabriek voor de productie van CO2-arme blauwe waterstof bouwen (authothermal reformer). Met een capaciteit van 1.200 MW zou de ATR ~300 kiloton blauwe waterstof per jaar kunnen produceren op industriële schaal, wat dringend nodig is om de CO2-emissies van industrie te reduceren.  

Om dit project te kunnen ontwikkelen heeft Onyx Power bij de verantwoordelijke wettelijke instantie (DCMR) aangekondigd een milieueffectrapportage uit te voeren conform de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage. Als onderdeel van dit proces heeft het bedrijf een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)” gepubliceerd, waarin de beoogde reikwijdte van de milieueffectrapportage wordt beschreven.

EMO_20220923_014-scaled-aspect-ratio-705-531

Betaalbare waterstof voor veel gebruikers

De installatie zou tegen 2028 in bedrijf kunnen worden genomen en zou worden gevestigd naast de bestaande Onyx-centrale op de Maasvlakte. De locatie biedt unieke voorwaarden voor een tijdige en kosteneffectieve start van de productie van blauwe waterstof. Zo is de locatie bijvoorbeeld nabij bestaande infrastructuur en bevinden belangrijke spelers in de gehele waardeketen zich in de onmiddellijke nabijheid van het project. 

Significante vermindering van de CO2-uitstoot

Het project draagt bij aan de emissiereductie van de grootste industriële aardgasgebruikers en uitstoters van CO2 in Nederland en Duitsland, zoals gasgestookte elektriciteitscentrales, en chemie en staalproducenten. De productie van ~300 kiloton per jaar van CO2-arme blauwe waterstof kan 2,5 miljoen ton CO2 per jaar besparen door gebruik te maken van CO2afvang en -opslag (CCS). 

AdobeStock_287574140-scaled-aspect-ratio-705-531
AdobeStock_312767556-scaled-aspect-ratio-705-531

Blauwe waterstof de nodige brugtechnologie

Blauwe waterstof is een noodzakelijke stap om de CO2-emissies van energie-intensieve industrieën snel terug te dringen. Totdat groene waterstof in grote hoeveelheden tegen een concurrerende prijs beschikbaar is, kan CO2-arme blauwe waterstof voorzien in de vraag naar CO2-arme waterstof. Met behulp van dezelfde infrastructuur en productietechnologieën kan de industrie geleidelijk overgaan van blauwe naar groene waterstof naarmate de energietransitie vordert. Op die manier draag blauwe waterstof bij aan de uitrol van groene waterstof.