ingebruikstelling van de kolencentrale
1985 ingebruikstelling van de kolencentrale
MW  netto capaciteit
472 MW netto capaciteit
miljard kWh  Per jaar
1,1 miljard kWh Per jaar
medewerkers
110 medewerkers
ingebruikstelling van de biomassa-warmtekrachtcentrale
2003 ingebruikstelling van de biomassa-warmtekrachtcentrale
MW  nettocapaciteit
21 MW nettocapaciteit
miljoen kWh per jaar
137 miljoen kWh per jaar

Conventionele en duurzame energieproductie

De afgelopen jaren werd er vooral in de technische vernieuwing en verdere ontwikkeling van de elektriciteitscentralelocatie geïnvesteerd. Nu al wordt een belangrijk deel van de energie op de locatie Zolling gewonnen uit alternatieve energiedragers voor steenkool – biomassa in de vorm van rest- en afvalhout alsook zuiveringsslib. De in 2018 gemoderniseerde biomassa-warmtekrachtcentrale is sinds 2003 in bedrijf gesteld en werd samen met Fernwärmeversorgung Freising GmbH gerealiseerd. Via een moderne warmtekrachtcentrale wordt niet alleen de opgewekte stroom maar ook de opgewekte warmte gebruikt. Een van de afnemers is onder andere de luchthaven van München.

Sleutelrol voor de netstabiliteit in Duitsland

Naast de verschillende installaties voor de energieproductie beschikt de energiecentrale als een van de weinige in Duitsland over een zogeheten black-startcapaciteit. In geval van een stroomstoring zou de locatie in staat zijn de elektriciteitsproductie in het kolenblok op gang te brengen via een gasturbine-installatie. Met de gewonnen energie zouden andere energiecentrales in de omgeving aangedreven kunnen worden en zodoende zou het complete stroomnet weer opgebouwd kunnen worden.

Meer informatie en downloads